• Telefon: 08 799 37 00
 • E-post: se-info@flowbird.group

Driftstatus

Här rapporterar vi AKTUELLA och även INPLANERADE avbrott. 
 • Intermittenta driftstörningar - Swedish markets only

  2022-08-12 - 12:30

  Felavhjälpande åtgärder pågår för att förhindra att felen uppstår på nytt.
  Störningar kan fortsatt uppstå, men dessa skall vara av kortare art än tidigare avbrott.

   

  2022-08-11 - 19:00

  Avvikelser i systemen är funna och korrigerande åtgärder är införda för att minska påverkan av problemet.
  Vi fortsätter aktivt att bevaka systemen.

   

  2022-08-11 - 14:50

  Vi och Sierra arbetar aktivt för att åtgärda problemen.
  Periodiciteten om nio timmar ser ut att fortsatt hålla i sig, och varje bortfall är ca en timme från start till slut.
  Vi ser att den största majoriteten av alla terminaler återansluter, men en viss del av dessa kommer ej tillbaka till nätet utan kräver en manuell omstart.

   

  2022-08-10 - 14:30

  Problemet har inte blivit löst genom åtgärder från vår leverantör av mobilabonnemangen.
  Felsökning pågår.

   

  2022-08-10 - 09:00

  Vi fortsätter att monitorera systemen.
  De terminaler som ännu inte kommit tillbaka i kommunikationsnätet kräver en manuell omstart för att bli återaktiverade.

   

  2022-08-09 - 21:30

  Tredje part har utfört korrigerande åtgärder i sina system.
  Vi bevakar utfallet av detta.

   

  2022-08-09 - 17:30

  Det har genomförts vissa förändringar i systemen för att minska ner problemen med anslutningsproblematiken.
  Detta har mildrat det något, men ännu är inte grundorsaken funnen.

   

  2022-08-09 - 14:50

  Vår leverantör har identifierat ett problem påverkar simkorten i terminalerna.
  Problemet beror på spikar i nätet som orsakar överbelastning och därmed nedkoppling av terminalerna.

  Felsökning och åtgärder för att eliminera dessa fel pågår.

   

  2022-08-09 - 08:30

  Vår mobiloperatör har genomfört åtgärder för att minska risken för dessa problem.
  Vi fortsätter övervaka systemen. 

   

  2022-08-08 - 16:30

  Vi har identifierat att problemet är relaterat till simkorten med multiroamingfunktion.
  Problemet innebär att en grupp terminaler tappar sin anslutning, detta uppstår med ca 9 timmars mellanrum.
  Problematiken är spridd över landet och inte regionalt begränsat.
  De flesta terminaler återfår sin anslutning efter en stund, men de som inte får det behöver en manuell omstart för att återansluta till mobilnätet.

  Vår leverantör och vi arbetar just nu med att felsöka och åtgärda problemet.

   

  2022-08-07 - 10:00

  De flesta terminaler som drabbats av kommunikationsavbrottet har återgått till normalt driftläge.
  De återstående terminaler som inte återgått i full funktion kräver en omstart på plats för att åter starta upp i normal drift.

   

  2022-08-06 - 23:30

  De flesta terminaler har nu återfått sin kommunikation.
  Vissa enstaka terminaler har fortfarande problem att återansluta till nätverket.
  Systemet övervakas för vidare åtgärder.

   

  2022-08-06 - 22:00

  Vi har för tillfället intermittenta driftstörningar som påverkar kommunikationen mellan terminal och CWO.
  Detta innebär att alla transaktioner från påverkade terminaler nekas.
  Det är inte alla terminaler är påverkade utan enbart vissa.

  Felsökning pågår.

  Vi ber om ursäkt för de problem detta orsakar.


  Med vänliga hälsningar,

  Nordic Support 
  Flowbird Sverige AB 

PRENUMERERA PÅ DRIFTSTATUS NYHETER

Land *
Please wait

RAPPORTERA STÖRNINGAR

KUNDSUPPORT

♦ Kontorstid:

Kontakta vår kundsupport angående eventuella problem enligt nedan:
 
 Vxl: +46 (0)8 799 37 00
 se-frontoffice@flowbird.group

---------------------------------------------

♦ Utanför kontorstid: 
Observera att denna kontaktväg endast är i service efter kontorstid. 

+46 (0)76 00 08 770
se-noc@flowbird.group

 
Follow FLOWBIRD