• Telefon: 08 799 37 00
  • E-post: se-info@flowbird.group

Problemlösning för din MP 104/MPC

Om din MP 104/MPC-maskin inte fungerar som den ska ber vi dig i första hand gå igenom de vanligaste frågorna nedan. Om detta inte löser problemet, vänligen skicka ett mail där du beskriver problemet till se-frontoffice@flowbird.group

Innan du börjar skriva mailet är det bra att ta ut kvitto 2# och 28#, eftersom du där får information du behöver för att göra en korrekt felanmälan. Läs mer om detta under  sista punkten nedan: Vad vi behöver veta för att kunna hjälpa dig bättre vid support-frågor. Exempel på värdefull information är: Maskin-ID (BA-nummer), Programnummer (finns på 2#-kvittot), FBO-version (finns på 2#-kvittot). Beskriv felet och hur man reproducerar det så utförligt som möjligt.

Tänk på att ju mer information vi får desto bättre kan vi hjälpa dig! Tack!

Antipin är blockerad (gäller endast myntmaskiner)

Antipin i myntboxen är blockerad. Trolig orsak är att myntboxen är full. Töm.

Efterskottsbetalning i EB-maskiner
För lista över incheckade kort:
Knappa in 813#. En lista skrivs ut.
 
Manuell utcheckning av incheckade kort:
Knappa in 7090#. Detta kommando checkar ut alla kunder.
 
Återskapa databas i EB-system om databasen rensats med 5000-kod:
Knappa in 358#
Otillåten användare
Lås upp maskinens program genom att knappa 6010*den kod du ska ändra/aktivera*0#
Otillåten/ogiltig parameter

Lås upp maskinens program genom att knappa 6010*den kod du ska ändra/aktivera*0#

Otillåten/ogiltig parameter

6010*Funktionen du vill låsa upp*0#

Kan man programmera om en terminal avseende vilka kort den tar?

Man kan INTE programmera om en terminal så att den tar ett bensinkort alt. kreditkort så att detta fungerar som ett testkort!

Svartfläcksavkänning

Tryck 60*1 # för att sätta på.
Tryck 60*0# för att stänga av.

Komma i bokstavsläge

För att komma i BOKSTAVSLÄGE tryck *#
Tryck 6 för att flytta framåt
Tryck 2 för att ändra bokstav
Tryck 8 för att ändra tecken och siffror
Tryck 4 för att radera/backa

Manuell transaktionstömning

Transaktionstömning
Slå av maskinen med strömbrytaren på CPU-kortet och sätt i PC-kortet, som är avsett för tömning, i spåret intill befintligt transaktionskort. Slå på maskinen igen. Maskinen gör nu automatiskt en tömning av transaktioner. Dörren skall vara öppen och man bör undvika att starkt ljus lyser in i skåpet. Kvitto skrivs ut med aktuellt belopp. Text i displayen under tömningen kan vara ”överföring pågår” eller så visas aktuell överföring av datafiler. Vid ”överföring klar” eller efter 5 minuter om texten fastnar på ”överföring pågår” stänger man av maskinen igen och trycker ut kortet. Tryck på knappen över eller under kortet så skjuts kortet ut ur hållaren. Slå på maskinen igen

Backup-tömning
Backup-tömning med ett backup-kort fungerar handhavandemässigt på samma sätt som ovan. Vid backup-tömning kopieras upp till 5000 lagrade transaktioner ur CPU-kortets minne. Från och med FBO vers 5.2 lagras endast 1000 transaktioner och från och med PCI/FBO 6.0> endast 600 transaktioner. Displaytexter som visas är en uppräkning av de transaktioner som finns lagrade. Något kvitto skrivs inte.

Returnera omgående de här korten till kontokortadministrationen
Blir det problem med tömningen kontakta Flowbird Sverige kontokortsadministration på telefon 08-799 37 00 + 2.

Maskinen startar om hela tiden eller fladdrar mellan A:FLASH, B:NO_MEDIA och FBO-version
Möjliga orsaker:
1. Oftast dåligt batteri.
 
2. Korrupt transaktionskort. Tag ut transaktionskortet och se om maskinen startar då.
 
3. Kontrollera att kommunikationskortet sitter korrekt.Kommunikationskortet är placerat under den bockade plåten mitt på CPU-kortet.
Strömsparläge

För att se om strömsparläge är på eller av tryck 66#
För att sätta på strömsparläge tryck 66*1#
För att stänga av strömsparläge tryck 66*0#

Tända ljusrampen

67*4*2900# Sensor aktiverad så att maskinen tänds när det blir mörkt och släcks när det ljusnar igen.

Uteblivet kvitto vid tömning av myntbox

21*0*0# visar aktuellt saldo i myntboxen.
Är boxen tom, men inget kvitto skrivits, nollställer man och får kvitto genom att kortsluta den bruna och röda ledningen i sladden till myntboxswitchen, delad i skåpet i en svart kontakt. Det är ledningen till CPU-kortet man kortsluter när man dragit isär kontakten.

Ändra antalet mynt maskinen kan ta emot (endast myntmaskiner)

Tryck 11*03 för att se aktuell inställning.
 
För att ändra till maxbelopp: 11*0*valfritt belopp#
 
För att se hur många mynt (antal mynt ej saldo) maskinen kan ta emot: 12*0#
 
För att ändra antal: 12*0*antal mynt#
 
OBS! Viktigt att ändra i båda så att de stämmer överens, annars kommer maskinen sluta fungera.
 
Aktuellt mynt saldo: knappa 21*0*0#

Ändra BA-nummer

513*BAnr#
 
För att komma i bokstavsläge tryck *#
Tryck 6 för att flytta framåt
Tryck 2 för att ändra bokstav 
Tryck 8 för att ändra tecken och siffror
Tryck 4 för att radera/backa
 
Har maskinen kommunikation mot CWO kommer den att dyka upp där som en VIT maskin vid nästa lyckade ”Heartbeat”. Denna måste aktiveras och blir sedan SVART.

Den maskin som har det tidigare namnet markeras för radering om inga transaktioner gjorts annars som inaktiv.

Viktigt! När man sedan söker statistik för ändrad BA måste det tidigare ”namnet/BA-numret” användas för att man ska få fram statistik.

Ändra tid och datum

1*yymmdd*hhmm#

Vanliga felkoder

16-115
Transaktionskortet/minnesenheten full, då maskinen saknar kommunikation. Åtgärda kommunikation och i väntan på detta kan du beställa lånetömningskort genom att maila se-frontoffice@flowbird.group så skickas lånetömningskort samt backup-kort till angiven adress. Bifoga uppgifterna som anges under punkten längst ner: Vad vi behöver veta för att kunna hjälpa dig bättre vid support-frågor.

00-104
Stora batteriet slut (bilbatteriet). Nytt batteri kan beställas från se-order@flowbird.group.

16-104
Korrupt transaktionskort. Notera allt under nedersta punkten, Vad vi behöver veta för att kunna hjälpa dig bättre vid support-frågor, och bifoga i beställning av ett nytt transaktionskort. Beställningen skickas till se-order@flowbird.group. För att säkerställa att inga transaktionsfiler finns kvar på kortet ska det märkas upp och skickas till:

Flowbird Sverige
Kontokortsadministrationen
Borgarfjordsgatan 7
164 40 Kista

02-83
Papper slut. Fyll på nya biljetter. Dessa beställes via se-order@flowbird.group.

02-84
Se över pappret, ladda om det.
 
02-86
Biljett har fastnat. Ta bort biljett och byt rulle, då den kan vara fuktig av kondens beroende på årstid. Torka och återanvänd!

02-88
Saxen ej i hemmaläge. Starta om maskinen.

02-89
Saxen har fastnat. Starta om maskinen och kontrollera att inget fastnat.

18-115
Eventsfiler behöver raderas. Knappa 5060*C: events.104# för att radera alla eventsfiler.

; = dörren är öppen

 

Vad vi behöver veta för att kunna hjälpa dig bättre vid support-frågor

Felsökning

Tryck 2#. Tre kvitton skrivs ut. Tryck därefter 28#. Spara dessa kvitton då de innehåller viktig information som ofta behövs för att vår support ska kunna hjälpa er lösa problem eller vid beställningar.

Fungerar det inte att få fram dessa kvitton behöver ni byta CPU-kort, beställs via se-order@flowbird.group.

På kvittona står bland annat följande information:
 
Programnummer: Rad 3 på första kvittot för 2#
 
Maskin-ID: Rad 4 på första kvittot för 2#
 
Maskintyp: Rad 5 på första kvittot för 2#
 
FBO-version för mjukvaran: Rad 6 på första kvittot för 2#

ACT

PSAM-kortet ska sitta i ACT-boxen i SAM 1-slotten.
 
PSAM-ID är det nummer på PSAM-SIM-kortet som är i fet stil, vid problem med kortbetalningar kommer vi behöva detta nummer vid felsökning.
 
Har du GPRS-kommunikation? Notera SIM-korts nummer samt operatör (28# kvittot)


Follow FLOWBIRD