UTBILDNING I CALES PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Du möjligheten att skaffa dig värdefulla kunskaper om din produkter ifrån Cale/Flowbird vilket i sin tur kommer att bidraga till att din parkeringsverksamhet blir mera effektiv. Vi erbjuder olika utbildningspaket som sträcker sig över hela vårt produktsortiment! Vår personal som håller dessa utbildningar har en lång och gedigenhet erfarenhet av samtliga produkter och även egen erfarenhet ifrån vår fältverksamhet

ORDINARIE KURSER.

Cale genomför produkt- och servicekurser i Stockholmsområdet.

För närvarande består kursutbudet av:

 • CWT Compact, grundkurs
 • CWT Compact, påbyggnadskurs
 • Cale WebOffice 2 för tekniker
 • Cale WebOffice 2 för ekonomer och administratörer

Klicka här för att se kursinnehåll och priser.

Så snart vi har tillräckligt stort antal deltagare på en kurs, skickar vi ut inbjudan med kursinformation till de som anmält sitt intresse för kursen. Genom att svara på denna inbjudan blir anmälan bindande.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs och flytta inbokade personer till senare kurstillfälle om antalet deltagare understiger tre personer.

CERTIFIERING.

Efter genomgången utbildning av Cales modell, program och backoffice, erhåller kursdeltagaren ett personligt certifikat. Detta certifikat berättigar till ökad supportgrad och löpande teknisk information från Cale samt inloggningsuppgifter till Cales svenska kundarea (extranät) för sitt företag.

Att certifikatet är personligt innebär att kursdeltagaren tar med sig certifikatet om han byter arbetsplats.

SCHEMALAGDA KURSER.

Tabellen nedan visar aktuella schemalagda kurser. Det kan finnas lediga platser kvar, t ex till följd av återbud. Kontakta Cale Sverige om du är intresserad av att delta i en redan schemalagd kurs.

Om den kurs du är intresserad av ännu inte är schemalagd, se Kommande kurstillfällen nedan.

Samtliga nedan nämnda kurser hålls i Cales lokaler i Kista om inget annat meddelas. Skulle det visa sig att ett stort antal deltagare kommer från en viss del av landet försöker vi om möjligt planera in så att kursen kan hållas på en för dessa mer lämplig plats.

Kontakta oss för hjälp med hotellbokning då vi har bra avtal med Memory tvärs över gatan från vårt kontor i Kista.

Telefon: 08-799 37 00.

KOMMANDE KURSTILLFÄLLEN - INTRESSEANMÄLAN.

Om du är intresserad av någon av kurserna beskrivna ovan, ber vi dig att snarast fylla i en Intresseanmälan så skickar vi information till dig med en bekräftelse på din anmälan.

Observera att din intresseanmälan inte är bindande.

FÖRETAGSANPASSADE KURSER.

Vi genomför även företagsanpassade kurser i Stockholm eller på annan ort. Kontakta Cale Sverige vid behov av företagsanpassad utbildning.

Kursinnehåll

CWT Compact

Kursen är främst avsedd för personal inom service och underhåll, men kan även vara lämplig för t ex arbetsledare och inköpare som vill ha insikt i vilka funktioner och möjligheter Cale biljetterminaler ger. Kursen kräver inga förkunskaper.

Kursen behandlar:

 • Produktens konstruktion och funktioner (maskin- och programvara)
 • Demontering och montering av enheter
 • Underhåll (mynttömning, rengöring, papperspåfyllning, etc.)
 • Felsökning
 • Grundläggande CWO-kunskap för underhåll och felsökning

Cale WebOffice 2 för tekniker

Kursen är i första hand avsedd för personal inom service, drift och underhåll, Deltagarna förutsätts ha grundläggande datorkunskap samt kunskaper om Cale biljetterminaler MP 104 och MPC. För att till fullo kunna tillgodogöra sig kursen är det en fördel om deltagaren har genomgått såväl grundkurs som påbyggnadskurs beträffande Cale MP 104 och MPC.

Kursen behandlar:

 • Montering och driftsättning av erforderlig utrustning
 • Hantering av GPRS
 • Driftsättning av CWO
 • Felsökning
 • Servicekommandon och filöverföring mellan CWO och terminaler

CWO 2 för ekonomer och administratörer

Kursen behandlar:

 • Uppläggning och underhåll av CWO-användare
 • Administration och underhåll av CWO och uppkopplade biljetterminaler
 • Rapporter och statistik

Intresseanmälan

 

Här kan du anmäla ditt företags intresse i att delta i en eller flera av våra kommande produktutbildningar. Är du intresserad av flera kurser ber vi dig fylla i ett formulär för varje kurs. Din intresseanmälan är inte bindande.

När vi har tagit emot tillräckligt antal intressenter för att kunna hålla en kurs kommer du att få information om planerad kursstart och om hur du kan boka.

Om du är intresserad av företagsanpassade kurser, kontakta Cale Sverige.

Följ Cale Access AB