• Telefon: 08 799 37 00
  • E-post: se-info@flowbird.group

UTBILDNING I FLOWBIRD´S PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Du har möjligheten att skaffa dig värdefulla kunskaper om din produkter ifrån Flowbird vilket i sin tur kommer att bidraga till att din parkeringsverksamhet blir mera effektiv. Vår personal som håller dessa utbildningar har en lång och gedigenhet erfarenhet av samtliga produkter och även egen erfarenhet ifrån vår fältverksamhet

ORDINARIE KURSER.

Flowbird Sverige genomför produkt- och servicekurser i olika delar av Sverige.

För närvarande består kursutbudet av:

  • CWT Compact, grundkurs / Installation & Underhåll

CERTIFIERING.

Efter utbildningen erhåller kursdeltagaren ett personligt certifikat. Detta certifikat berättigar till ökad supportgrad och löpande teknisk information samt inloggningsuppgifter till Flowbird Sveriges - Svenska kundarea (extranät) för sitt företag.

Att certifikatet är personligt innebär att kursdeltagaren tar med sig certifikatet om han byter arbetsplats.

KOMMANDE KURSTILLFÄLLEN - INTRESSEANMÄLAN.

 Information om bokningsbara kurstillfällen läggs ut på hemsidan i god tid innan. Och vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs och flytta inbokade personer till senare kurstillfälle om antalet deltagare understiger tre personer.

Du kan boka en kurs eller skicka en förfrågan via intresseformuläret längst ner på sidan. Observera att din intresseanmälan inte är bindande.

FÖRETAGSANPASSADE KURSER.

Vi genomför även företagsanpassade kurser i Stockholm eller på annan ort. Kontakta Flowbird Sverige vid behov av företagsanpassad utbildning.

 

Kursinnehåll

CWT Compact / Installation & Underhåll

Kursen är främst avsedd för personal inom service och underhåll, men kan även vara lämplig för t ex arbetsledare och inköpare som vill ha insikt i vilka funktioner och möjligheter parkeringsterminalen kan ge. Kursen kräver inga förkunskaper.

Kursen behandlar:

  • Produktens konstruktion och funktioner (maskin- och programvara)
  • Demontering och montering av enheter
  • Underhåll (mynttömning, rengöring, papperspåfyllning, etc.)
  • Felsökning
  • Grundläggande CWO-kunskap för underhåll och felsökning

Intresseanmälan

 

Här kan du anmäla ditt företags intresse i att delta i en eller flera av våra kommande produktutbildningar. Är du intresserad av flera kurser ber vi dig fylla i ett formulär för varje kurs. Din intresseanmälan är inte bindande.

När vi har tagit emot tillräckligt antal intressenter för att kunna hålla en kurs kommer du att få information om planerad kursstart och om hur du kan boka.

Om du är intresserad av företagsanpassade kurser, kontakta Flowbird Sverige.

Follow FLOWBIRD