• Telefon: 08 799 37 00
  • E-post: se-info@flowbird.group

VAD VI GÖR

Vi utvecklar och förbättrar våra produkter tillsammans med våra kunder, framför allt städer och privata operatörer. Tillsammans arbetar vi för att hålla oss i framkant när det gäller globala trender och förändringar i parkeringsbranschen. Vi lyssnar till våra kunders behov, som baseras på det vardagliga mötet med förare/parkörer. Vi arbetar för att få bättre insikt i vad förare/parkörer behöver för att deras parkeringsupplevelse ska bli så trevlig som möjligt. Allt detta hjälper oss att säkerställa att vårat koncept förblir ett framgångsrikt i en konstant föränderlig värld och att det fortsätter bidra till att städer samarbetar på ett smartare sätt.

Bättre kontroll

Tillgång till samlad information om hela din parkeringsverksamhet. När du analyserar informationen mer effektivt ökar kundernas betalningsvilja.

Ökad effektivitet

Istället för att använda parkeringsbiljetter är betalningen kopplad till fordonets registreringsnummer. Betalningen kan göras via mobilappen eller i en parkeringsautomat. Den som parkerar har kanske ett godkänt boendeparkeringstillstånd för sitt fordon. Parkeringskontrollören skannar registreringsnumren och kan se om avgiften har betalats eller inte och om några särskilda tillstånd föreligger. Kontrollanterna kan skanna flera fordon åt gången.

Tredjeparts-integration

Flowbird erbjuder, som specialist på parkeringslösningar, sina integrerade lösningar med öppna gränssnitt. Med hjälp av tjänsten WebServices kan våra system anpassas för just dina behov.

Minskade kostnader och bättre för miljön

Minskad pappersanvändning och färre servicebesök på fältet genom en enklare planering av servicerutten.

Läs mer om våra produkter: 

Flowbird Sverige AB

   Borgarfjordsgatan 7, 164 40 KISTA, SWEDEN  |  Telefon: +46 (0)8 799 37 00  |  E-post: se-info@flowbird.group

Follow FLOWBIRD