• Telefon: 08 799 37 00
  • E-post: se-info@flowbird.group

Kontakt med Flowbird Sverige

  • Felanmälan av terminaler, funktioner eller tjänster görs via mail till: se-frontoffice@flowbird.group

  • Beställning av program, reservdelar, kvittorullar etc. görs via mail till: se-order@flowbird.group

  • Beställning av tjänster och funktioner, exempelvis Swish, digitala kvitton, bensinkort m fl.
    vänligen kontakta er säljare eller skicka ett mail till: se-sales@flowbird.group

VANLIGA FRÅGOR

VI VILL ÄNDRA TAXAN I VÅR BEFINTLIGA TERMINAL

Fyll i en program beställning med dina önskemål så hjälper vi dig så snabbt vi kan.  Du hittar blankett för TAXAÄNDRINGAR här.
Vänligen skicka din beställning till se-order@flowbird.group 


VI KOMMER ATT TA ÖVER ETT ANTAL AUTOMATER FRÅN ETT ANNAT BOLAG. HUR GÖR VI DEM AKTIVA?

Fyll i en program beställning med dina önskemål så hjälper vi dig så snabbt vi kan.  Du hittar blankett för ÄGARBYTE här.

Skicka din beställning på ägarbyte till se-order@flowbird.group

Meddela samtidigt i beställningen er bankdata så vi kan förbereda nya bankuppsättningar. Ange: antal terminaler, deras beteckningar (BA), deras respektive redovisningsnummer och bank.
VI VILL AVBESTÄLLA EN TERMINAL ELLER TJÄNST SOM VI ABONNERAR PÅ

Skicka ett mail med tydlig information om vilken produkt/terminal/tjänst du vill avsluta till se-subscriptions@flowbird.group 

JAG har flyttat MIN TERMINAL till en annan geografisk plats

Vänligen säkerställ att nuvarande bankuppsättning och övervakningslösning inte behöver uppdateras med förändringen. Terminaler med efterskott behöver dessutom en programändring. Vänligen skicka information till se-frontoffice@flowbird.group så kan de hjälpa dig.

 
Efter en flytt kan du ändra terminaladress själv i WebOffice under "terminaler/placering". Har du avtal för inlösen av drivmedelstransaktioner vänligen informera se-subscriptions@flowbird.group om förändringarna.
 

 

VARFÖR FÅR JAG BENSINKORTSRAPPORTER OCH INTE EMV-RAPPORTER FRÅN ER?

Bankkortsredovisning för Visa, MasterCard, American Express, Diners mfl. redovisas av er inlösande bank.

JAG HITTAR INTE TRANSAKTIONSKVITTOT I WEBOFFICE FÖR KUND SOM BETALAT MED KORT
Vänligen kontakta se-frontoffice@flowbird.group för hjälp.
VILL ÄNDRA/LÄGGA TILL YTTERLIGARE MOTTAGARE AV BOKFÖRINGSUNDERLAG OCH RAPPORTER FÖR REDOVISNING AV VÅRA DRIVMEDELSINTÄKTER

Vänligen kontakta se-subscriptions@flowbird.group

VÅR TERMINAL ACCEPTERAR INTE MAESTRO/ELECTRONKORT?

Kortet kräver pinkod för samtliga belopp och kan enbart användas som betalmedel i terminaler med pin-pad.

VÅRA TERMINALER TAR INTE AMERICAN EXPRESS

American Express är en fristående kortutgivare och därför måste varje terminalägare teckna separat inlösenavtal med American Express för att dessa kort ska accepteras i terminalerna.

VÅRA TERMINALER TAR INTE SWISH eller digitala kvitton

Vill du beställa nya funktioner så är du alltid välkommen att kontakta din säljare eller se-sales@flowbird.group

VILKET EPUID/TID HAR terminalen? (EXTERNAL PAY UNIT)

Öppna fliken för respektive BA i WEBOFFICE, under fliken Terminalinformation och Betalenheter visas terminalens EPUID/TID.

HUR GÖR JAG MIN terminal REDO ATT PROCESSA BETALNINGAR MED VISA ELLER MASTERCARD?

Vänligen kontakta din bank och be att få upprätta ett inlösenavtal. Detta är ett krav för att driftsätta en terminal med EMV-betalningar.

JAG HAR TERMINAL MED PSAMKORT, OCH SKULLE VILJA FÅ REDA PÅ TILL VILKET REDOVISNINGSNUMMER INTÄKTERNA STYRS

Sök på Nets hemsida för kundservice: https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/Pages/Leverandører.aspx

 

 

Det blir många avbrutna eller nekade köp i min terminal trots att jag har både chipläsare och kontaktlös läsare, varför?

Från och med 14 september 2019 finns en ny betaltjänstlag i EU som föreskriver en starkare autentisering vid köp i kortterminaler. Det innebär att det kan komma krav på identifiering via pinkod. Om terminalen inte är försedd med en pinkodsläsare, innebär det en större svårighet att genomföra betalningar i den eftersom det då och då kan förekomma uppmaningar att ange pinkod, vilket styrs av banker/inlösare och kortutgivare, som är de instanser som godkänner betaltransaktioner.

Kontakta din bank och informera om vilken terminal det gäller och vilka typer av kortläsare den har. Ange branschkod 7523 (branschkoden för parkering) och be banken att släppa igenom transaktionerna. Om banken inte godkänner köp är du välkommen att kontakta oss för köp av pinkodsläsare till terminalen. Vänligen kontakta din säljare eller maila se-sales@flowbird.group för offert.

VI VILL BYTA BANK

För bank/inlösarbyte på automater med Atos läsare eller Globalcom läsare, skicka ett mail till se-emvadmin@flowbird.group med uppgifter om hur många och vilka terminaler som berörs, deras nuvarande respektive nya redovisningsnummer och den nya banken.

 

 

Follow FLOWBIRD