• Telefon: 08 799 37 00
  • E-post: se-info@flowbird.group

Kontakt med Flowbird Sverige

Alla typer av frågor rörande terminaler samt felanmälan gör via mail till se-frontoffice@flowbird.group

Beställning av Program, reservdelar, kvittorullar etc. se-order@flowbird.group

Beställning av MID/PSAM-kort se-psam-mid@flowbird.group

Beställning av mjukvarutjänster så som bensinkortsavtal, WTP, CWO, m fl. vänligen kontakta er säljare via se-sales@flowbird.group

Avtal skickas till se-subscriptions@flowbird.group

VANLIGA FRÅGOR

Vi vill ändra taxan i vår maskin

Skicka din beställning på programändring till se-order@flowbird.group

Jag har tidigare fått offert på terminaler från säljavdelningen och vill nu beställa en Terminal inklusive EMV-uppsättning

Vänligen kontakta er säljare eller se-sales@flowbird.group

Vi har tidigare köpt en automat av er, men behöver beställa ett program och EMV-uppsättning

Skicka din beställning till se-order@flowbird.group

Jag vill ändra terminaladressen i CWO för min terminal

Skicka ett mail med din begäran till se-subscriptions@flowbird.group 

Varför får jag bensinkortsrapporter och inte EMV-rapporter från er?

Bankkortsredovisning för Visa, MasterCard, American Express, Diners mfl. Redovisas av er inlösande bank.

Jag hittar inte transaktionskvittot i CWO för kund som betalat med drivmedelskort

Kontakta se-kortadmin@flowbird.group för att få svar på frågor om drivmedelskortstransaktioner och drivmedelskortsredovisning.

Vill ändra/lägga till ytterligare mottagare av bokföringsunderlag och rapporter för redovisning av våra drivmedelsintäkter
Vår automat med Artema läsare accepterar inte drivmedelskort!

Kontakta se-psam-mid@flowbird.group och ange automatens TOF-nummer, alternativt psamkortets nummer.

Vår terminal accepterar inte Maestro/Electronkort?

Kortet kräver pinkod för samtliga belopp och kan enbart användas som betalmedel i terminaler med pin-pad.

Våra terminaler tar inte American Express

American Express är en fristående kortutgivare och därför måste varje terminalägare teckna separat inlösenavtal med American Express för att dessa kort ska accepteras i terminalerna.

Vilket EPUID har maskinen? (External pay unit)

Öppna fliken för respektive BA i CWO, under fliken Terminalinformation och Betalenheter visas terminalens EPUID.

Vi vill inaktivera en terminal eller tjänst som vi abonnerar på

Skicka ett mail med tydlig information om vilken produkt/terminal/tjänst du vill avsluta till se-subscriptions@flowbird.group 

Jag vill beställa PSAM ”netskort”, hur gör jag?

Skicka din beställning till se-psam-mid@flowbird.group. Vänligen ange det butiksnummer (TOF-nummer du vill beställa mot). Detta nummer (7 siffror) syns på kvittot när du gjort ett köp i automaten och tryckt ”Ja” för kvitto. Om automaten inte har ett butiksnummer/TOF-nummer, behöver du skaffa sådant ett via din bank.

Vi behöver ändra BA-nummer på vår automat med Artema kortläsare och psamkort

Skicka ett mail till se-psam-mid@flowbird.group

Ange maskinens TOF-nummer/butiksnummer alt. nummer på själva psamkortet.

Hur gör jag min maskin redo att processa betalningar med Visa eller Mastercard?

Vänligen kontakta din bank och be att få upprätta ett inlösenavtal. Detta är ett krav för att driftsätta en terminal med EMV-betalningar.

Jag har terminal med psamkort, och skulle vilja få reda på till vilket redovisningsnummer intäkterna styrs
Vi vill byta bank

För bank/inlösarbyte på automater med Artema kortläsare och psamkort, ber vi er kontakta er bank som i sin tur får kontakta Nets för de ändringar som behövs.

Behöver ni närmare anvisningar om hur processen går till, skicka ett mail till se-psam-mid@flowbird.group, så ger EMV-administratören en förklaring.

För bank/inlösarbyte på automater med Atos läsare, skicka ett mail till se-psam-mid@flowbird.group med uppgifter om hur många och vilka terminaler som berörs, deras respektive nya redovisningsnummer och den nya banken. EMV-administratören genomför sedan bankbytet hos 3C Payment.

Vi kommer att ta över ett antal automater från ett annat bolag hur ör vi dem aktiva?

I första hand ber vi er kontakta er säljare se-sales@flowbird.group

Bra att känna till:

För terminaler med Artema läsare och psamkort, behöver ni som ny terminalägare ansöka om nya TOF-nummer hos er bank, därefter köpa nya psamkort via se-psam-mid@flowbird.group.
För terminaler med Atosläsare: skickas ett mail till se-psam-mid@flowbird.group. EMV-administratören beställer ett ägarbyte hos 3C Payment, och då ändras kunddata, organisationsnummer, terminaldata och bankdata.

Obs! När en aktiv terminal övergår i ett annat bolags ägo, kan inte terminalen sägas upp eftersom den ska fortsätta existera. 3C Payment ändrar istället alla data i existerande uppsättning. Annars släcks terminalen ner och slutar fungera.

Follow FLOWBIRD