Flowbird Permit


Flowbird Permit är ett webbaserat parkeringssystem som förenklar
hanteringen för alla typer av parkerings relaterade tillstånd

Olika typer av användningsområden

  • Personal parkering
  • Boendeparkering
  • Besöksparkering

Flowbird Permit förbättrar administrationen och förenklar utförandet av tillstånd, vilket ger mervärde både för operatören och parkören

Snabb och flexibelt system för att hantera digitala tillstånd, ett komplett system som tar kontroll över parkeringen.


Cale Access AB

Borgarfjordsgatan 7, 164 40 KISTA, SWEDEN           Telefon: +46 (0)8 799 37 00           E-post: info@cale.se

Följ Cale Access AB