• Telefon: 08 799 37 00
  • E-post: se-info@flowbird.group

WebOffice uppgraderas till version: 2.42. Natten mellan lördag-söndag 28-29 september.

Viktig information:


Natten mellan lördag och söndag, 28-29 September, kommer Flowbird att uppgradera WebOffice till version 2.42. 

Alla system som körs på webbplatsen (CWO, Permit, WayToPark och Enforcement) påverkas av denna uppgradering.

Datum: 29 September 2019
Starttid: 00:01 CET
Sluttid: 06:00 CET

Vänligen notera: Alla anslutna terminaler kommer inte att kommunicera med WebOffice under den här tiden och kommer att gå in i offline-läge för stödda program.

Vi hoppas att detta inte kommer att påverka er allt för mycket. 

Posted: 19 sep 19
Follow FLOWBIRD