• Telefon: +47 22 62 10 00
  • E-post: no-info@flowbird.group

Cale AS får nytt selskapsnavn – FLOWBIRD AS

PRESSEMELDING, PARIS .20. MARS 2018


Parkeon og Cale, verdensledende innen parkering og transport av billettsalg, samler seg for å skape en ny global enhet med et nytt merke - FLOWBIRD - med en underskrift: Urban Intelligens
De to selskapene vil bli sterkere innen segmentet digitale tjenester gjennom utnevnelse av en dedikert administrerende direktør, Marius Koerselman, for mobilbetalingsvirksomheten og et kryssdatautvekslingspartnerskap med Parkopedia.

 

"FLOWBIRD er inspirert av det enkle som hver fugl representerer ved å bevege seg raskt og trygt i en fugleformasjon.

"FLOWBIRD symboliserer vår ambisjon om å gjøre en individuell reise enklere, tryggere og raskere, samtidig som vi maksimerer effektiviteten og harmoniserer verdikjeden kollektivt.

"FLOWBIRD omfatter alle våre aktiviteter og vil bedre beskrive mangfoldet av alle våre virksomheter for våre kunder og brukere. Hver eneste dag rundt om i verden, bidrar vi til å forbedre levekårene til våre 100 millioner brukere, takket være våre terminaler, mobilapplikasjoner og elektroniske tjenester. Ved å redusere luftforurensning, optimalisere trafikken, forenkle betalinger, bidrar vi til å gjøre byer sikrere og økonomisk dynamiske ...

"FLOWBIRD er en programvareplattform som hjelper de lokale myndighetene til å registrere, overvåke og håndtere mobiliteten i byene.

 
Dette er vår kunnskap, Urban Intelligens. Med FLOWBIRD blir Urban Intelligens og mobilitet, lettere, tryggere og raskere.

FLOWBIRD er glad for å kunngjøre utnevnelsen av Marius Koerselman som administrerende direktør for Yellowbrick International, vår mobile betalingsvirksomhet. Marius Koerselman var tidligere administrerende direktør i Parkmobile. Marius Koerselmans ansettelse i denne posisjonen gjenspeiler Flowbirds vilje til å bli verdensledende innen Mobilbetalingsløsninger.

FLOWBIRD og Parkopedia annonserer også i dag etableringen av et kryssdatautvekslingspartnerskap for å forbedre tjenestene som tilbys både operatører og forbrukere.

Rent faktisk vil Parkopedia gi Flowbird data om alle parkeringsplassene på hver parkeringsplass, inkludert informasjon om de 60 millioner parkeringsplasser som er integrert i løsningen i mer enn 8000 byer. Alle data vil matet inn i  Flowbird's Path to Park app.


Til gjengjeld vil Parkopedia bruke dataene fra Flowbird på sine parkeringsplasser for å utvikle sine tjenester til alle kunder, både operatører, fagfolk og forbrukere.

FLOWBIRD opererer i mer enn 5000 byer i mer enn 70 land. Selskapet er innovativt og bryter ny grunn for å bidra til å levere nye intelligente løsninger. Fusjonen mellom Parkeon and Cale, annonsert i januar, vil gjøre det mulig for oss å kombinere vår kompetanse og akselerere våre investeringer i produkter og tjenester som ved hjelp av digitalisering, ny teknologi og innovasjon vil hjelpe oss med å forbedre den individuelle reiseopplevelsen og gjøre våre samfunn bedre.

 

Nøkkeltall om Parkeon:

2017 Omsetning: €uro 250 mill

2017 EBITDA: €uro       55 mill

Nøkkeltall om Cale:

2017 Omsetning: €uro  70 mill

2017 EBITDA: €uro      10 mill

 
Det nye fusjonerte selskapet, FLOWBIRD, Urban Intelligens har 1300 ansatte (Parkeon 1016 og Cale 284 per 31. desember 2017).

Posted: 20 mar 18
Follow Cale Group