• Telefon: +47 22 62 10 00
  • E-post: cale@cale.no

Varsel om prisendringer

Cale Norge AS varsler endring av sine listepriser f.o.m. 1.1.2018.
Årsaken til prisendringen er endring i prisene fra våre leverandører- samt valutaendringer.

Se vedlagte brev for mer informasjon.

Posted: 29 sep 17
Follow Cale Group