SMARTA STÄDER KRÄVER SMARTA LÖSNINGAR

Våra städer växer hela tiden och det gör även antalet fordon. Antalet parkeringsplatser däremot ökar inte, eller åtminstone inte i samma takt. Ett smartare system behövs. Ett system som kan använda all tillgänglig information för att bättre hantera trafikflödet.

Självklart behöver man, då trafikmängden ökar, lägga fokus på hållbarhet. Att minska avgaserna samtidigt som antalet fordon ökar är ingen enkel ekvation. Bra planering och kommunikation blir ytterst viktiga. Den verkligt smarta staden tar till sig utmaningen, gör det bästa av den och levererar en lösning som är bra för invånarna.

DET ÄR SMART ATT VETA VART MAN SKA VÄNDA SIG

På Cale engagerar vi oss till fullo i ”Smart city”-konceptet. Vår huvudsakliga utvecklingsstyrka är baserad i Stockholm, Europas första ”Green Capital” och en av värdens smartaste städer. Stockholm är plattformen, utifrån vilken vi utvecklar, testar och utvärderar våra smarta lösningar i en vardagsmiljö. När väl lösningarna har visat sig hålla måttet anpassas de och implementeras i andra smarta städer runt om i världen.

Ett typiskt exempel på detta är vår mobilapp, som ständigt kommunicerar med anslutna p-automater och Cales backofficesystem. Den insamlade informationen förmedlas till förare så att de hittar bästa tillgängliga parkeringplats på sin destination. Detta revolutionerande system använder smartphone-teknologi för att leverera smarta lösningar till alla inblandade, vilket resulterar i minskad trängsel på gatorna, minskad stress för förarna, mindre växthusgaser och ökade intäkter från parkering för städerna.

En smart lösning ska i slutändan öka flödet och frigöra tid för människorna. På det sättet kan de tillbringa mer tid med det de vill och tycker om att göra. Om detta stämmer in på dig har du kommit rätt. Du behöver inte leta längre. Vi på Cale hjälper dig.

Nyheter från Parking Network

I framtiden kommer registreringsnumret vara den gemensamma nämnaren som länkar samman all parkeringsverksamhet. Det kommer inte spela någon roll var eller hur människor väljer att betala för sin parkering. All information kommer att identifieras via registreringsnumret och med hjälp av ett smart kontrollsystem analyseras ”i molnet”. Data kommer i realtid tillhandahållas för andra realtidstjänster såsom digital övervakning. Cale erbjuder parkeringslösningar för städer, kommuner och andra användningsområden där reglerad parkering är nödvändig för att minska trängsel och utsläpp i stadskärnan.


Cale Access AB

Borgarfjordsgatan 7, 164 40 KISTA, SWEDEN           Telefon: +46 (0)8 799 37 00           E-post: info@cale.se

Följ Cale Access AB