• Telefon: 08 799 37 00
  • E-post: se-info@flowbird.group

Bra jobbat Flowbird gänget!

En STOR eloge till vårt fantastiska Flowbird gäng på Produkt & Säljavdelningen, som åkte ner till Göteborg och bidrog till en fantastisk SvePark mässa, 22–24 maj.
Bra jobbat allihopa! #teamwork

Bildspel i från: Svepark Konferensen 2019

Posted: 29 maj 19
Follow FLOWBIRD