• Telefon: 08 799 37 00
  • E-post: se-info@flowbird.group

PLANERAT UNDERHÅLL - WEBOFFICE UPGRADE TO v2.38

 

På natten mellan lördag och söndag (13-14 april) kommer Flowbird att uppgradera WebOffice.

Den nya WebOffice v2.38 har implementerats med en helt ny betalningsplattform för att stödja mobila betalningar.
Den första mobila betalningen som stöds är Swish men vi har lagt grunden för att stödja fler i framtiden. Mindre buggfixar, b la så har exporten från CWO förbättrats.

Alla system som körs på webbplatsen (WebOffice, Permit, WayToPark och Enforcement) påverkas av denna uppgradering.

Datum: 14 April 2019
Starttid: 00:01 CET
Sluttid: 06:00 CET

Vänligen notera! Alla anslutna terminaler kommer inte att kommunicera med WebOffice under den här tiden och kommer att gå in i offline-läge för stödda program
Vi ber i förväg om ursäkt för de problem detta kan påverka er.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

At the night between Saturday and Sunday (13th to 14th of April),
Flowbird will update the WebOffice.

The new WebOffice v2.38 has been implemented with a whole new payment platform to support Mobile payments. 
The first mobile payment to be supported is Swish but we have laid the foundation to support many more in the future.
Some bugs have been fixed and the performance of WebOffice in exports have improved.

All systems hosted on the EU site (WebOffice, Permit, WayToPark, and Enforcement) will be affected by this upgrade.
 
Date: 14th of April 2019
Start Time: 00:01 CET
End Time: 06:00 CET
 
Please note! All connected terminals will not communicate with WebOffice during this time and will enter offline mode for supported applications.
We apologize in advance for any inconvenience that may be caused.

 

Posted: 03 apr 19
Follow FLOWBIRD