• Telefon: 08 799 37 00
  • E-post: se-info@flowbird.group

Uppgradering till CWT Software 4.0 måste ske före den 30 september

Viktig information!
 
Återigen vill vi påminna om att Cale WebTerminals behöver uppgraderas till CWT Software 4.0, senast den 30 september 2018.

Därefter kan terminaler med fel programvara inte kommunicera med WebOffice. 
Detta är en förändring som redan krävs av PCI och vi behöver en godkänd systemskanning under oktober,
vilket inte är möjligt med fel programversion.
 
Se till att ni uppgraderar de återstående terminalerna (inte så många kvar)
senast den 30 september 2018. 
 
 
 
Posted: 14 sep 18
Follow FLOWBIRD