• Telefon: 08 799 37 00
  • E-post: se-info@flowbird.group

NOKAS väljer CWT och WayToPark

Statens Fastighetsverk genomförde innan sommaren en upphandling av parkeringstjänster där NOKAS valdes som leverantör och Cale fick leverera den tekniska lösningen vilket resulterade i ett 20-tal CWT Compact med digitala kvitton.

NOKAS valde även att införa WayToPark på samtliga parkeringsplatser vilket förenklar för besökande bilister då WayToPark inom kort även kommer att finnas på samtliga av Trafikkontorets parkeringsplatser och även här i kombination med CWT Compact automater. 

Posted: 08 aug 17
Follow FLOWBIRD