• Telefon: 08 799 37 00
  • E-post: se-info@flowbird.group

Nya mynten i Gävle och Kristianstad

Bilister i Gävle och Kristianstad erbjuds samtliga betalningsalternativ på parkeringarna vilket är en mycket bra service och dom nya mynten accepteras självklart i biljettautomaterna.

Detta innebär att samtliga medborgare får samma möjlighet att betala för sin parkering vilket i sin tur ökar betalningsmoralen och detta ger mera intäkter.

Posted: 18 feb 17
Follow FLOWBIRD