• Telefon: +47 22 62 10 00
  • E-post: no-info@flowbird.group

Å holde seg i bresjen går langt ut over å være en ledende innovatør. Det handler om å gjøre alt vi kan for å sikre at vi ligger i forkant av bransjen. Hos Flowbird er alle prosessene, produktene og standardene våre blitt utviklet for å sikre at de ansatte utfordres, kundene er fornøyde samt at vi alle føler at vi bidrar til å holde byene våre i bevegelse.

Kvalitetspolicy

Kundetilfredshet

Måten kundene oppfatter kvaliteten på produktene og tjenestene våre er viktig for Flowbird. Vi ønsker at kundene våre skal være fornøyde med kvaliteten på produktene og tjenestene våre, måten løsningene fungerer på, både individuelt og sammen og at de oppfatter oss som en leder i markedet der vi er til stede. Videre ønsker vi at kundene våre skal kunne være trygge på at vi leverer de mest moderne, innovative løsningene som markedet har å tilby, at vi holder løftene våre og at de kan ha tillit til kompetansen vi har i bransjen vår.

Medarbeidertilfredshet

Vi bryr oss om hvordan hver ansatt oppfatter kvaliteten og innovasjonen som Flowbird leverer. Vi streber etter å være fornøyd med kvaliteten på det vi produserer og leverer. Vi har også som mål å sikre at det er tilstrekkelig åpenhet og rom for kreativitet og kompetanseutvikling, for å forbedre kvaliteten på det vi produserer og for å fremme innovasjonen av Flowbirds produkter og tjenester.

Gjennomgang og konstant forbedring

Vi forsøker hele tiden å forbedre kvaliteten og utnytte ressursene mer effektivt i arbeidet vårt, slik at vi kan levere den riktige løsningen, i rett tid, til rette mottaker. Vi vurderer aktivt måten kundene våre, de ansatte og samarbeidspartnerne våre oppfatter oss og kvaliteten vi leverer, og, om nødvendig, etablerer og endrer kvalitetsmålene knyttet til disse. I de tilfellene der vi ikke klarer å oppfylle kvalitetsmålene våre, identifiserer vi årsakene til dette og prioriterer korrigerende tiltak.

Proaktivitet og kvalitetssikring

For å unngå forekomsten av feil i kvaliteten, jobber vi på en systematisk måte for å identifisere potensielle risikoer, minimere sannsynligheten for at de inntreffer samt sikre at det ikke er ringvirkninger på kvaliteten som vi leverer. Vi sørger alltid for at vi forstår ønskene til våre kunder, ansatte og partnere, og at det vi leverer tilsvarer disse ønskene. For å møte de fremtidige forventningene til kundene og partnerne våre, og for å opprettholde den kvaliteten som vi leverer, søker vi jevnlig å tilegne oss både praktisk og teoretisk kompetanse med hensyn til markedstrender og tilhørende teknologiske felt. For å demonstrere tilfredsstillende kvalitetsstyring, ønsker vi å arbeide systematisk med kvaliteten i tråd med den nyeste utgaven av ISO 9001.

Miljøpolicy

Miljøpolicy

Flowbird arbeider kontinuerlig for å minimere miljøpåvirkningen, og er i samsvar med den nyeste miljølovgivningen, samt andre krav og regler som gjelder for virksomheten vår og markedene vi opererer i.

Virksomheten vår

Vi følger tilstrekkelig langsiktig planlegging med hensyn til våre forsynings- og transportbehov, for dermed å kunne velge hensiktsmessige transportformer med minimal miljøpåvirkning. For tjenester som ikke kan utføres eksternt, har vi tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å utføre dem lokalt. Vi bruker aldri mer forbruksmateriell enn nødvendig, og vi forsøker hele tiden å finne nye måter å erstatte dette med digitale løsninger.

Våre produkter og tjenester

Terminalene våre og maskinvaren utvikles kontinuerlig, med sikte på å ha minimal innvirkning på helse og miljø under både produksjon, bruk og resirkulering. Vårt mål er å sikre at produktene våre har minimalt innhold av, og avhengighet av, materialer som kan være skadelige for helse og miljø i utvinning, foredling, bruk og resirkulering.

Overholdelse av lover og regler

Vi oppsøker regelmessig kunnskap, både med hensyn til nye og oppdaterte regler og forskrifter for virksomhetsområdene våre i tillegg til miljøtrender som er aktuelle i bransjen. Videre vurderer vi samsvar med gjeldende lover og krav med jevne mellomrom. For å demonstrere tilfredsstillende miljøstyring, ønsker vi å arbeide systematisk med miljøtemaer i tråd med den nyeste utgaven av ISO 14001.

Følger bankbransjens strengeste krav til samsvar

Payment Card Industry-godkjent (PCI)

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) er et sett med krav utformet for å sikre at alle selskaper som behandler, lagrer eller overfører kredittkortinformasjon opprettholder et sikkert miljø.

Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC) ble lansert i september 2006, for å håndtere den pågående utviklingen av Payment Card Industry-sikkerhetsstandardene (PCI) med fokus på å forbedre betalingskontosikkerheten gjennom hele transaksjonsprosessen. PCI DSS administreres og forvaltes av PCI SSC, et uavhengig organ som ble opprettet av de store betalingskortmerkene (Visa, MasterCard, American Express, Discover og JCB).

For å møte de økte kravene til sikkerhet for betaling med kort, tilbyr Flowbird online autorisasjon av betalingskorttransaksjoner og forbedrer dermed den generelle sikkerheten og reduserer risikoen for misligheter. Flowbirds online kortbehandlingsløsning er kompatibel med PCI DSS nivå 1 i alle faser av produktene og tjenestene våre.

En kopi av PCI-sertifikatet er tilgjengelig her.

Europay MasterCard VISA/EMV-sertifisert

EMV er en standard for sikrere interoperabilitet mellom kreditt- og debetkort og betalingsterminalene. Standarden er utelukkende basert på mikroprosessor-teknologi, noe som er mye sikrere enn teknologien med magnetstripe. Forkortelsen EMV kommer fra Europay, MasterCard og VISA – de tre selskapene som opprinnelig samarbeidet for å utvikle standarden.

EMV-standarden definerer samspillet mellom enhetene som behandler betalingskort for finansielle transaksjoner i fire nivåer: fysisk, elektrisk, data- og applikasjonsnivå.

For å møte fremtidens krav til sikre kortbetalinger, har Flowbird jobbet sammen med ledende kortleserprodusenter for å utvikle komplette EMV-løsninger.

En kopi av EMV-sertifikatet er tilgjengelig her.

ISO 9001:2015-sertifisert

Kvaliteten på produktene og tjenestene våre kan bare opprettholdes i en sunn organisasjon. For å unngå forekomsten av defekter i kvaliteten, jobber vi systematisk og strukturert for å identifisere potensielle risikoer, og vi sørger alltid for at de ansatte forstår ønskene til kundene og partnerne våre, og at det vi leverer overgår forventningene deres.

Den sertifiserte kvalitetskontrollen overvåkes for tiden av Intertek, en uavhengig, autorisert organisasjon som gjennomfører eksterne revisjoner.

En kopi av ISO 9001:2015-sertifikatet er tilgjengelig her.

ISAE 3402-samsvar

Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag, ISAE Nr. 3402, er en standard for rapportering av kontroller i serviceorganisasjoner og har blitt den dominerende plattformen. Målet med ISAE 3402 er omfattende testing av internkontrollsystemene i en organisasjon og å vurdere effektiviteten i detalj.

ISAE nr. 3402, «Assurance Reports on Controls at a Service Organisation», ble utgitt i desember 2009 av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), som er en del av International Federation of Accountants (IFAC). ISAE 3402 ble utviklet for å være en internasjonal forsikringsstandard som lar revisorer avgi en uttalelse om kontrollene hos en serviceorganisasjon som sannsynligvis kan påvirke, eller være en del av brukerorganisasjonens system for intern kontroll over finansiell rapportering. Dette engasjementet gjør at en serviceorganisasjon kan få retningslinjene og rutinene sine evaluert og testet av en uavhengig part.

ISAE 3402-samsvaret gir kunder hos Flowbird et sikkerhetsnivå rundt bedriftskontrollene våre. Deloitte gjennomførte Flowbird (f.k.a. Cales) ISAE 3402-revisjon i desember 2015.

ISO 14001:2015-sertifisert

Flowbird arbeider kontinuerlig for å minimere miljøpåvirkningen og er i samsvar med den nyeste miljølovgivningen, samt andre krav og regler som gjelder for virksomheten vår og markedene vi opererer i, i tråd med den nyeste utgaven av ISO 14001.

Maskinvaren vår utvikles kontinuerlig med sikte på å ha en minimal innvirkning på helse og miljø under produksjon, service og når de pensjoneres fra livet på gata. Terminalene våre er robust bygget, og de er allerede 99,5 % resirkulerbare – men vi stopper ikke der. Vi bruker aldri mer forbruksmateriell enn nødvendig, og vi forsøker hele tiden å finne nye måter å erstatte dette med digitale løsninger der det er mulig. Videre bruker vi alltid transportmidler med minimal miljøpåvirkning.

Vi oppsøker regelmessig kunnskap, både med hensyn til nye og oppdaterte regler og forskrifter for virksomhetsområdene våre, og videre utover, slik at vi kan etterlate oss et minimalt fotavtrykk på miljøet.

Den sertifiserte miljøstyringen overvåkes for tiden av Intertek, en uavhengig, autorisert organisasjon som gjennomfører eksterne revisjoner.

En kopi av ISO 14001:2015-sertifikatet er tilgjengelig her.


Flowbird AS

Postboks 165 Holmlia
1203 OSLO

Telefon: +47 22 62 10 00           E-post: no-info@flowbird.group

Follow Cale Group