• Telefon: +45 24 29 35 70
  • Email: dk-info-danmark@flowbird.group

At være foran rækker langt videre end at være den førende innovator. Det handler om at gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at vi forbliver i spidsen for industrien. Hos Cale er alle vores processer, produkter og standarder udviklet for at sikre, at medarbejderne bliver udfordret, at kunderne bliver tilfredse, og at vi alle føler, at vi bidrager til at holde vores byer i bevægelse.

Cale Group's quality policy

Kundetilfredshed

Den måde, kunderne opfatter kvaliteten af vores produkter og tjenester på, er vigtig for Cale. Vi ønsker, at vores kunder skal være tilfredse med kvaliteten af vores produkter og tjenester, måden, vores løsninger fungerer på, både individuelt og sammen, og at de opfatter os som førende på det marked, hvor vi befinder os. Desuden ønsker vi at vores kunder kan være sikre på, at vi leverer de mest moderne, innovative løsninger, markedet har at tilbyde, at vi holder, hvad vi lover, og at de kan have tillid til den ekspertise, vi besidder i vores branche.

Medarbejdertilfredshed

Vi interesserer os for, hvordan den enkelte medarbejder opfatter den kvalitet og innovation, som Cale leverer. Vi stræber efter at være tilfredse med kvaliteten af det, vi producerer og leverer. Vi ønsker samtidigt at sikre, at der er tilstrækkelig åbenhed og mulighed for kreativitet og kompetenceudvikling med henblik på at forbedre kvaliteten af det, vi producerer, og at fremme fornyelsen af Cales produkter og tjenester.

Gennemgang og konstant forbedring

Vi bestræber os hele tiden på at forbedre kvaliteten og udnytte ressourcerne mere effektivt i vores arbejde for at levere den rigtige løsning på det rigtige tidspunkt til den rette modtager. Vi gennemgår aktivt den måde, hvorpå vores kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere opfatter os og den kvalitet, vi leverer, og om nødvendigt etablerer og ændrer kvalitetsmålsætninger herefter. I tilfælde, hvor vi ikke opfylder vores kvalitetsmål, afdækker vi årsagerne til dette og prioriterer korrigerende foranstaltninger.

Proaktivitet og kvalitetssikring

For at undgå fejl i kvaliteten arbejder vi systematisk på at identificere potentielle risici, minimere sandsynligheden for, at de opstår, og sikre, at det ikke har nogen indvirkning på den kvalitet, vi leverer. Vi sikrer os altid, at vi forstår vores kunders ønsker, såvel som medarbejdernes og samarbejdspartnernes, og at det, vi leverer, svarer til disse ønsker. For at imødekomme vores kunders og partneres fremtidige forventninger og for at opretholde den kvalitet, vi leverer, sørger vi for jævnligt at erhverve både praktisk og teoretisk ekspertise inden for markedsudviklingen og de tilknyttede teknologiske områder. For at kunne påvise en tilfredsstillende kvalitetsstyring stræber vi efter at arbejde systematisk med kvalitetsproblemer i overensstemmelse med den seneste version af ISO 9001.

Cale-koncernens miljøpolitik

Cale-koncernens miljøpolitik

Cale stræber konstant efter at minimere miljøpåvirkningen samt overholde den seneste miljølovgivning, samt andre krav og regler, der gælder i vores erhvervsliv og de markeder, hvor vi opererer.

Vores aktiviteter

Vi har en tilstrækkelig langsigtet planlægning i henseende til vores behov for leverancer og transport for at være i stand til at vælge passende transportformer med minimal miljøbelastning. De ydelser, der ikke kan leveres på afstand, har vi tilstrækkelig viden og ekspertise til at udføre lokalt. Vi bruger aldrig flere forbrugsmaterialer end nødvendigt og stræber til stadighed efter at finde nye digitale løsninger, at erstatte disse med.

Vores produkter og tjenester

Vores terminaler og hardware udvikles løbende med henblik på minimal indvirkning på sundheden og miljøet under fremstilling, anvendelse og genanvendelse. Vi tilstræber, at vores produkter har et minimalt indhold og forbrug af stoffer, der kan være farlige for sundhed og miljø i forbindelse med udvinding, forarbejdning, anvendelse og genbrug.

Overholdelse af love og regler

Vi søger jævnligt ny viden om både nye og ajourførte regler og bestemmelser, der gælder for vores aktivitetsområder, og om miljømæssige tendenser i vores branche. Desuden gennemgår vi regelmæssigt overholdelsen af gældende love og krav. For at kunne påvise en tilfredsstillende miljøledelse stræber vi efter at arbejde systematisk med miljøspørgsmål i overensstemmelse med den seneste version af ISO 14001.

Overholder bankernes strengeste krav

Godkendt af PCI (Payment Card Industry)

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) er en række krav, der skal sikre, at alle virksomheder, der behandler, gemmer eller overfører kreditkortoplysninger, opretholder en sikker omgang med data.

PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council) blev lanceret i september 2006 til at styre den løbende udvikling i sikkerhedsstandarder for PCI (Payment Card Industry) med fokus på at forbedre betalingskontosikkerheden i hele transaktionsprocessen. PCI DSS administreres og forvaltes af PCI SSC, et uafhængigt organ, der blev skabt af de store betalingskortmærker (Visa, MasterCard, American Express, Discover og JCB).

For at opfylde de øgede sikkerhedskrav til kortbetalinger tilbyder Cale onlinegodkendelse af betalingskorttransaktioner og forbedrer derved den generelle sikkerhed og mindsker risikoen for svindel. Cales onlineløsning til kortbehandling overholder PCI DSS på højeste niveau i alle faser af vores produkter og tjenester.

En kopi af PCI-certifikatet er findes her.

Europay MasterCard VISA/ EMV-certificeret

EMV er en standard for mere sikker interoperabilitet mellem kredit- og debetkort og betalingsterminaler. Standarden er udelukkende baseret på mikroprocessorteknologi, som er meget mere sikker end magnetstribeteknologi. Forkortelsen EMV kommer fra Europay, MasterCard og Visakort - de tre selskaber, der oprindeligt samarbejdede om at udvikle standarden.

EMV-standarden definerer samspillet mellem de enheder, der behandler betalingskort med henblik på finansielle transaktioner på fire niveauer: fysisk, elektrisk, data og applikation.

For at imødekomme fremtidige krav om sikre kortbetalinger har Cale arbejdet sammen med førende kortlæserproducenter for at udvikle komplette EMV-løsninger.

En kopi af EMV-certifikatet findes her.

ISO 9001:2015-certificeret

Kvaliteten af vores produkter og tjenester kan kun opretholdes i en sund organisation. For at undgå fejl i kvaliteten arbejder vi på en systematisk og struktureret måde for at identificere potentielle risici og altid sikre, at vores medarbejdere forstår vores kunder og partners ønsker, og at det, vi leverer, overstiger deres forventninger.

Den certificerede kvalitetskontrol overvåges nu af Intertek, en uafhængig, autoriseret organisation, der udfører ekstern revision.

En kopi af ISO 9001:2015-certifikatet findes her.

Overholdelse af ISAE 3402

ISAE 3402 (International Standard on Assurance Engagements) er en standard for rapportering om kontrol af serviceorganisationer og er blevet den dominerende platform. Formålet med ISAE 3402 er en omfattende test af det interne kontrolsystem i en organisation og en vurdering af systemets effektivitet i detaljer.

ISAE 3402 om rapportering af kontrol i en serviceorganisation blev udstedt i december 2009 af IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board), som er en del af IFAC (International Federation of Accountants). ISAE 3402 blev udviklet for at tilvejebringe en international sikkerheds standard, som tillader offentlige revisorer at udstede en rapport over kontrollerne af en serviceorganisation, der kan forventes at påvirke eller være en del af brugerorganisationens system for intern kontrol af regnskabsaflæggelsen. Denne ordning giver en serviceorganisation mulighed for at få sine kontrolpolitikker og -procedurer evalueret og testet af en uafhængig part.

ISAE 3402-overholdelse giver Cales kunder en grad af sikkerhed med hensyn til vores egenkontrol. Deloitte gennemførte ISAE 3402-revisionen af Cale i december 2015.

ISO 14001:2015-certificeret

Cale stræber til stadighed efter at minimere miljøpåvirkningen og overholde den nyeste miljølovgivning samt andre krav og regler, som gælder i vores branche og på de markeder, hvor vi driver virksomhed i overensstemmelse med den seneste version af ISO 14001.

Vores hardware udvikles løbende med henblik på minimal indvirkning på sundheden og miljøet under fremstilling, drift, og når de engang er taget ud af aktiv drift på gaden. Vores robuste terminaler er allerede 99,5 % genanvendelige, men vi stopper ikke der. Vi bruger aldrig flere forbrugsmaterialer end nødvendigt og stræber til stadighed efter at finde nye digitale løsninger at erstatte disse med, når det er muligt. Endvidere bruger vi altid transportmidler med minimal miljøbelastning.

Vi søger jævnligt ny viden om både nye og ajourførte regler og bestemmelser, der gælder inden for og uden for vores aktivitetsområder for at påvirke miljøet mindst muligt.

Den certificerede miljøledelse, der i øjeblikket overvåges af Intertek, er en uafhængig, autoriseret organisation, der udfører ekstern revision.

En kopi af ISO 14001:2015-certifikatet findes her.


Flowbird Danmark A/S

Svendborgvej 409 C
5600 Faaborg Denmark

Telefon: +45 24 29 35 70           E-mail: dk-info-danmark@flowbird.group

Follow Cale Group